Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het redactieteam besteedt aan de samenstelling van Telecomtarieven.nl en de daarin opgenomen gegevens, kan Telecomtarieven.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze site.

Telecomtarieven.nl is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte (gevolg)schade die voortvloeit uit het gebruik van de besproken abonnementen en bijbehorende smartphones.

In aantal gevallen staan bij de besproken abonnementen en verwante producten en diensten tarieven vermeld. U kunt aan de vermelde tarieven geen rechten ontlenen. Tarieven en voorwaarden zijn bij telecomaanbieders aan verandering onderhevig.

Telecomtarieven.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Telecomtarieven.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.

Telecomtarieven.nl is altijd bereid om eventuele feitelijke onjuistheden op deze website te corrigeren. Via de contactpagina op  Telecomtarieven.nl kunt u ons op de hoogte brengen van eventuele feitelijke onjuistheden. Het redactieteam zal uw inzending bestuderen en als inderdaad blijkt dat het om een feitelijke onjuistheid gaat, zal Telecomtarieven.nl deze fout zo snel mogelijk herstellen.