Proeftuin 5Groningen gaat nog zeker twee jaar door

0
1154
Proeftuin 5Groningen gaat nog zeker twee jaar door
Proeftuin 5Groningen gaat nog zeker twee jaar door

De 5G proeftuin van 5Groningen wordt met twee jaar verlengd. 5G is de nieuwste generatie mobiel internet, met een veel hogere snelheid en meer toepassingsmogelijkheden. De elf partners van 5Groningen hebben een convenant ondertekend waarmee zij aangeven zich ook in de komende twee jaar te verbinden aan 5Groningen. Ook de samenwerking met de European Space Agency (ESA) wordt voortgezet.

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een bijdrage van ruim € 700.000 toegekend aan de 5G proeftuin. Economic Board Groningen en Nationaal Programma Groningen dragen elk € 500.000 bij voor de continuering van het 5Groningen programma in 2021-2022. Het Nationaal Programma Groningen stelt daarnaast € 700.000 subsidiegeld beschikbaar voor mkb-ondernemers in de provincie Groningen die innovaties met 5G testen in de 5G proeftuin. Hiermee geven de diverse partners aan dat zij willen blijven investeren in een sterk kennis- en innovatieklimaat voor Noord-Nederland.

De proeftuin van 5Groningen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een unieke faciliteit. Er zijn meer dan 30 pilotprojecten met innovaties in combinatie met 5G uitgevoerd en 15 mkb-bedrijven hebben innovatiesubsidie ontvangen. Voorbeelden zijn onder meer een innovatieve noodknop waarmee met behulp van 5G-technologie altijd en overal hulp kan worden ingeroepen, sensoren die realtime waterkwaliteit meten en nieuwe technologieën die worden ingezet voor precisielandbouw. Daarnaast zijn er samen met partners tientallen masterclasses en seminars georganiseerd en hebben ruim 300 studenten, voor een groot deel via de Digital Society Hub van de Hanzehogeschool, een 5G-gerelateerde opdracht gedaan.

De 5G proeftuin bestaat sinds 2016 en beschikt over een 5G Lab op het Zernike-terrein in Groningen plus een indoor testlocatie in Hoogezand. Binnen de 5G proeftuin testen (mkb-) ondernemers en non-profitorganisaties diverse toepassingen van 5G. 5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen en wordt mede mogelijk gemaakt door tien andere partners. Deze partners hebben aangegeven ook in de komende twee jaar zich te verbinden aan 5Groningen en stellen hiervoor geld en middelen beschikbaar.

Impact in Groningen

De 5G proeftuin is uniek in de wereld omdat er een grote focus ligt op vraagstukken in een plattelandsgebied en om de veelheid aan toepassingen waarmee getest wordt. De afgelopen jaren zijn uiteenlopende, door mkb-bedrijven ontwikkelde innovaties getest. Het biedt ze de kans koploper te worden in hun sector en hun innovaties vormen vaak het antwoord op problemen van deze tijd waar deze regio voor staat, op het terrein van zorg, energietransitie en verduurzaming. De proeftuin draagt op die manier bij aan de digitale ontwikkeling van het mkb en daarmee aan het vernieuwen en behouden van bedrijvigheid en werkgelegenheid in Groningen. En dat hebben we hard nodig om een vitale en leefbare provincie te houden die meegaat met de tijd. Het aantal studenten dat opdrachten en onderzoeken verricht op het gebied van 5G blijft groeien.

De komende twee jaar wordt ingezet op het verbeteren, het verbreden en nog meer verbinden van de 5G Proeftuin. De samenwerking met andere innovatieclusters, mbo-instellingen en instanties in het publieke domein wordt hierbij geïntensiveerd. De horizon wordt verbreed van het aardbevingsgebied naar de gehele provincie Groningen. De ambitie is om daarbij een blijvende bijdrage aan het ecosysteem van digitalisering in Noord-Nederland te leveren, met de opgebouwde expertise rond innovaties met 5G.

Peter Rake, programmamanager bij 5Groningen, is blij met het vertrouwen van de partners en de continuering van 5Groningen. “We willen de komende periode nog meer de verbinding zoeken met innovatiehubs, gemeenten en overige partners, zodat we samen de innovaties op het gebied van digitalisering versterken en het bedrijfsleven in de regio optimaal kunnen bedienen. Ons doel is om een blijvende impact te realiseren. Niet alleen in het aardbevingsgebied, maar in de gehele provincie Groningen.”

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt de Europese Commissie aan elke regio financiering beschikbaar om projecten te financieren die de regionale ontwikkeling bevorderen. Europa geeft hiervoor dwingende kaders. Voor Nederland geldt dat de EFRO programma’s zich moeten richten op het versterken van innovatie en verduurzaming in relatie tot het mkb. De regio’s kunnen zelf bepalen aan welke soort projecten die bijdragen aan deze doelstelling Europese financiering beschikbaar wordt gesteld.

Nationaal Programma Groningen (NPG)

NPG werkt aan een goede toekomst voor elke Groninger, jong en oud. NPG brengt mensen en ideeën samen en bundelt de krachten van inwoners, organisaties, bedrijven en overheden. NPG is een samenwerkingsverband van Rijk, provincie en gemeenten. Het programma heeft een looptijd van tien jaar en duurt tot 2030. Voor de uitvoering van alle plannen en projecten heeft het Rijk een startkapitaal van 1,15 miljard euro beschikbaar gesteld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.