ACM beboet KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone voor onduidelijke websites

0
1388

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboet KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone voor de onjuiste en onvolledige informatie over hun aanbod op hun websites voor consumenten. De verkoop van telefoonabonnementen gebeurt onder meer via de website. Consumenten moeten daar juiste en volledige informatie vinden over het aanbod. Dan kunnen consumenten goed vergelijken en kiezen wat voor hen het beste abonnement is. Vier telecomaanbieders voldeden niet aan deze verplichting.

Hiervoor legt de ACM de volgende boetes op:

Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid ACM: “De website is een belangrijk kanaal waarmee telecomaanbieders communiceren met consumenten. Daarom is het zo belangrijk dat consumenten daar juist en volledig worden geïnformeerd over het aanbod. Zodat zij een goed besluit kunnen nemen en met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Onjuiste of onvolledige informatie kan bovendien leiden tot oneerlijke concurrentie.”

Duidelijke informatie belangrijk

De ACM ontving via haar consumentenloket ConsuWijzer meldingen over onverwachte kosten en hoge rekeningen van telecomaanbieders. Tevens bleek uit eerdere onderzoeken van de ACM onder consumenten (Consumentenonderzoek Telecommarkt) dat zij duidelijke informatie over prijzen in de telecomsector belangrijk vinden. Omdat de prijs en de kenmerken van het abonnement de belangrijkste factoren zijn waarop consumenten hun aankoopbeslissing baseren, hecht de ACM er veel belang aan dat de informatie klopt.

De wet stelt hiervoor algemene regels. Over hoe deze regels toegepast moeten worden op de telecomsector heeft de ACM een document met uitgangspunten opgesteld dat met de vier telecomaanbieders is besproken. De ACM heeft tevens aangekondigd de websites van de telecomaanbieders te gaan controleren. Vervolgens stelde de ACM enkele maanden later vast dat de telecomaanbieders nog steeds in de fout gingen. Daarom legt de ACM nu boetes op voor de volgende overtredingen:

  • Het niet duidelijk vermelden van eenmalige kosten bij de aanbieding van een abonnement, waardoor het aanbod goedkoper lijkt dan het in werkelijkheid is (KPN, Tele2, T-Mobile, Vodafone);
  • Het vermelden dat databundels voor gebruik ‘onbeperkt’ waren, terwijl dat niet zo was binnen de EU (Tele2, T-Mobile);
  • Bel- en sms-bundels als ‘onbeperkt’ aanbieden, terwijl er een maximum van 3000 belminuten/sms gold (KPN);
  • Een abonnement in combinatie met een toestel aanbieden tegen een prijs die alleen gold voor consumenten die al internetklant waren bij Ziggo. Als je dat niet was, kostte het abonnement 5 euro meer (Vodafone).

Nieuwe boeteregels

Met ingang van 1 juli 2016 is het boetemaximum van de boetes die de ACM kan opleggen verhoogd naar 900.000 euro of, als dat meer is, 1% van de omzet van de overtreder. In deze zaak heeft de ACM voor het eerst omzetgerelateerde boetes opgelegd voor overtredingen van de consumentenregels. Om deze reden vallen de boetes fors hoger uit dan de boetes die de ACM in het verleden voor vergelijkbare overtredingen heeft opgelegd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.